tisdag 22 november 2011

Insändare angående rektorers förslag till skolnedläggningar

Publicerad i GT och GA lördagen den 19 november

I förra veckan skrev ett stort antal rektorer på ön ett brev till regionen om att de ville att det regionala stödet till mindre skolor skulle tas bort. I praktiken får man anta att detta skulle innebära nedläggning. Samtliga av dessa skolor ligger på landet utom St Hans vilken ligger innanför murarna i Visby vilket ju även det kan anses för att vara en avfolkningsbygd. Skolorna det gäller är:

Ett vansinnesförlag!

Nu skriver alltså ett mycket stort antal av öns rektorer och föreslår att det regionala stödet till landsbygdsskolor tas bort. Detts skulle kunna innebära att omkring tolv skolor skulle läggas ned, både grundskolor 1- 6 och högstadieskolor.

En förutsättning för att leva på landsbygden eller för att välja att leva där för barnfamiljer är att det finns möjlighet för barnen att gå i förskola och skola utan helt orimliga restider. Om det här förslaget helt eller delvis genomförs, vilket man tyvärr med ledning av reaktionerna på rektorernas förslag hos alltför många av nuvarande politiker i regionen som verkar välkomna det,så törs jag utlova att bibehållandet av skolorna på landsbygden kommer bli en stor valfråga för Sverigedemokraterna på Gotland inför nästa val.

Hannes Müller
Sverigedemokraterna
Grundskolan  F-6: Vänge, Kräklingbo, Eskelhem, Hogrän, Stånga och Öja plus friskolan i Fardhem.
Grundskolan åk 7-9: Fårösundsskolan, Solklintsskolan i Slite, Romaskolan och Klinteskolan

Tyvär fick jag lite hjärnsläpp vid undertecknandet av insänaren och skrev inte Hannes Müller Sverigedemokrat som jag brukar utan Hannes Müller Sverigedemokraterna vilket kanske gör det till ett lite mer officiellt ställningstagande än vad det är. Dock hade jag tack och lov ringt runt till de andra i styrelsen och fått medhåll innan jag skickade in insändaren.

Insändaren:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar