tisdag 22 november 2011

Stackars Mahmud!

Mahmud Abdulrahim 51 år är alltså en arabisk flykting på Gotland vars bostadsproblem beskrivs i lördagen den 19 novembers Gotlands Tidningar.

Här är länk till artikeln: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7241190

Denne Mahmud kom till Sverige för drygt ett år sedan. Först placerades han på en flyktingförläggning i Örebro vilken han snart flyttade ifrån pga otrivsel. Han ordnade en andrahanslägenhet i Stockholm men fick inget arbete där så han åkte till Gotland i januari i år där han erbjudits praktik på en pizzeria. I samma veva som han kom till Gotland fick han permanent uppehållstillstånd men hans kommunplacering kan knappast varit Gotland.  Efter praktiken förra våren har han gått på komvux och SFI får man förmoda.

Rubiken till artikeln "Statslös flykting tvingas bo i bilen" har inget stöd i artikeln utan Mahmud är skriven på Birkagården (ett härbärge i Visby för hemlösa) men hur mycket han sovit där får man heller inte något bestämt grepp om. Han vill nu i alla fall ha lägenhet och kunna ta hit sin familj som är kvar i mellanöstern. Fullt förståeligt och inget ont i det.

Frågan är bara hur GT och den här journalisten som skrivit snyftartikeln tänker egentligen. Gotlands Kommun/Region har i avtal med migrationsverket förbundit sig att varje år ta emot 50 asylsökande vilka då skall ha lägenhet och 20 ensamkommande flyktingbarn vilka har rätt till lägenhet när de fyller arton. Dessa grupper sammantagna blir ett behov av ganska många lägenheter årligen och sedan får man betänka att detta fylls på med anhöriga som man liksom Mahmod vill ta hit så blir belastningen på gotlands redan katastrofala bostadsmarknad ohållbar. Redan i dag får gotländska ungdomar och andra bostadssökande som inte har social förtur köa många år för att ha chans till en hyreslägenhet med vettig hyra.

Hur tänker egentligen GT och journalisten Eva Carlsson Daun? Skall denne Mahmud Alabassi självklart gå före alla andra bostadssökande på grund av sin utländska härkomst?

Hanna Westeren regionråd (S) blir tillfrågad i sammanhanget och lyckasd glida undan frågan mästerligt. Låtsas bekymrad och skall undersöka saken. Eller tänker hon lika vanvettigt som GT?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar