torsdag 15 december 2011

Insändare angående förslaget till skolnedläggningar
From: klintehamnsbo@hotmail.com
To: insandare@gotlandsallehanda.se; insandare@gotlandstidningar.se
Subject: Insändare
Date: Wed, 14 Dec 2011 11:29:44 +0100

Rubrikförslag:
BUF on Tour 2011: Katastrof

Nu är alltså Barn och Utbildnings Förvaltningen ute på vad de kallar dialogmöten med landsbygdens föräldrar. Jag bevistade mötet i Klintehamn och mötesdeltagarna hade ett kompakt och totalt motstånd mot förslaget att lägga ned ett stort antal landsbygdsskolor på ön. Dels för att man genom detta förslag kraftigt försämrar levnadsomständigheterna för barn och familjer på gotlands landsbygd men också för att de här planerna att flytta barn som schackpjäser mellan kommunens skolor är komplett verklighetsfrånvända.

Med på mötet i Klinte satt också en rad gotländska politiker vända med ryggen mot publiken. När Barn och Utbildningsnämndens ordförande tillika som det numera så fint heter Regionråd Brittis Benzler (V) blev tillfrågad om hennes ståndpunkt i frågorna ville hon inte uttala sig utan uppträdde som "Bussiga Brittis" och sa att hon var på mötet för att lyssna och få fundera, vad hon vill kommer hon deklarera på mötet i februari när beslut skall tas.

Det är en ren skam att politiker som gett tjänstemän i uppdrag att arbeta vidare med ett vanvettsförslag sedan hukar sig bakom tjänstemän och inte vill uttala sig. Nog har jag tidigare anat att starka tjänstemän styr politiken på ön mer än svaga politiker men i denna mandatperiod verkar det bli tydligare än någonsin.

Brittis Benzler. Det här förslaget kommer aldrig godtas av befolkningen på gotlands landsbygd. Hur arbetar BUF´s tjänstemän just nu för att ta fram ett klokare förslag till besparingar eller kommer det att göras så fort de här dialogmötena är avslutade?

Hannes Müller
Sverigedemokrat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar