fredag 9 mars 2012

Undersökningar och statistik

Det är ganska kul att höra om undersökningar och statistik och sådant dängs ju i skallen på alla och envar som tycker eller hävdar något - med rätt eller orätt.Ibland stannar dylika fakta helt mystiskt och omotiverat kvar i skallen och jag undrar hur mycket sådant som sitter kvar i sakllen när man gräver. Här är i alla fall några som stannat i min skalle.

Någon gång i början av 1990-talet kommer jag ihåg något P1 radioprogramm de redovisade en fördomsundersökning på. De hade delat in de svarande i två grupper Svenskar och Utlänningar och dessa hade blivit tillfrågade om vad de tyckte bra och dåligt om varandra. Ja svaren var ganska väntade typ svenskarna tuckte utlänningarna var framfusiga, ljög, bråkade osv men utlänningarnas svar om vad det sämsta med svenskarna var tankeväckande. Det var att det sämsta med svenskarna var att de var så godtrogna.

En annan undersökning som jag tycker är lite intressant läste jag om för ett halvår sedan på någon blogg av någon tyckande psykiater. Hon skrev om en undersökning om dödshjälp och hur svaren skilda sig mellan olika åldersgrupper. Ju yngre personer var desto mer positiva till aktiv dödshjälp var de och vice versa. Nåja det är ju lite positivt att människor med åren ser att det går att få ut något positivt av livet även om man börjar bli lite skröplig.

Just i dag var det någon som berättade för mig om vad den fått höra om ett experiment med ap-hanar på någon slags utbildning. I experimentet hade man stängt in ett antal ap-hanar och dessa hade ganska snabbt rangordnat sig själva i gruppen. Sedan när rangordningen var stabiliserad hade man börjat förse aporna med droger vilka de själva genom någon slags mekanism kunde förse sig med. Experimentet visade då att de ap-hanar som var mest intresserade av droger var de samma som de som stod allra längst ned i rangordningen.

Eller det där experimentet med laxar som jag lästae om i någon tidning som jag tror man kan filosofera vidare om hur mycket som helst. Först hade man tagit ett antal unga laxar och delat in dem i försiktiga och oförsiktiga eller fega och modiga om man vill säga så. Man hade då gått efter innan hur länge den unga laxen undersökte och avvaktade innan han högg ett byte. Sedan hade man undersökt laxarnas livslängd i frihet respektive odling. De fega eller försiktiga fick ett längre liv i frihet än de modiga. De oförsiktiga / modiga fick ett längre liv än de fega / försiktiga i fångenskap-odling.

Ja någon dag framöver skall jag sätta mig ned och läsa all den massa statistik som finns om skolorna på ön. Har redan upptäckt att det finns en del remarkabelt angående vår skola här i Klinte....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar