lördag 12 maj 2012

Region Gotland skänker stor fastighet för att flyktingförläggning skall startas?

Vid sitt möte den 29 mars beslöt Regionstyrelsen att skänka det före detta äldreboendet Östergarn till det privata företaget Nygarn Utveckling AB. Fastigheten har nyligen värderats av fastighetsmäklare till att ha ett marknadsvärde på omkring tre miljoner. Detta beslut har nyligen överklagats till Förvaltningsrätten av en modig småföretagare, Ulf Nyström i Klintehamn, för att det strider mot kommunallagen och ger otillåtet stöd till enskilda näringsidkare.

Gåvomottagaren är ett utvecklingsbolag som tidigare köpt en fastighet av kommunen till långt under marknadsvärde. Utvecklingsbolaget leds av en före detta politiker i C och har ytterligare goda kontakter med beslutsfattare inom kommunen. Det stora äldreboendet Östersol vilket enligt mottagarna i en radiointervju beskrivs som "färdigt för inflyttning som ett litet hotell" har i intevjuer i press och radio planerats användas som kombinerat trygghetsbeonde för äldre och flyktingförläggning eller boende för ensamkommande flyktingbarn. Det helt orealistiska i dessa planer när det gäller "flyktingar" begriper antagligen utvecklingsbolaget men inte kommunens naiva och okunniga politiker. Äldreboendet ligger nämligen 5 mil från närmaste större tätbebyggelse Visby.

Politikst korrekta politiker och beslutsfattare på önhar under våren varit nästan desperata i sin strävan att göra Gotland mer mångkulturellt liksom resten av riket. Gotland har till exempel andelenendast 5 % utrikesfödda av befolkningen jämfört med rikets 15 %. Man har ett åtagande att ta emot 60 "flyktingar"  årligen med Migrationsverket och  boende för 18 "ensamkommande barn" trots detta anlände endast 13 "flyktingar" eller "ensamkommande barn" till ön 2010 men då har man även inräknat anhöriga. Problemet som man kallar det sägs bero på en ovilja hos "flyktingar" att bosätta sig på ön kombinerat med bristen på lämpliga hyresbostäder.

Regionstyrelsens ordförande tidigare metodistpastorhar Åke Svensson (S)  blivit tillfrågad vilka erfarenheter han haft av mångkultur och då berättat att han bjudit hem en mörhyad afrikan på julmiddag på 1990-talet. Det uttalande är ganska talande när det gäller nivån på en del politiker ön har att dras med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar