onsdag 23 maj 2012

Utkast till presentationsflygblad Sd-Gotland


Sd på Gotland

Genom åren har Gotland varit en av Sd´s svagaste regioner. Det har funnits enstaka aktiva men först 2011 bildades en partiförening. I valet 2010 var dock partiet ändå bara ett fyrtiotal röster från att bli representerat i regionfullmäktige trots att partiet då inte hade någon kommunpolitik att tala om.

Kommunpolitiken på Gotland kännetecknas av växlande majoriteter mellan blocken vid varje val. Dessutom får man känslan att politikerna på ön är ganska oerfarna och att det i själva verket ofta är kommunens tjänstemän som styr. Samtidigt har ön jämförelsevis låga medelinkomster och hög arbetslöshet. Genom att ön blivit ett slags yttersta skär i stockholms skärgård för sommarstugeköpande till höga priser har samtidigt bostadsmarknaden blivit mycket svår för alla dem som inte har gott om kontanter.

Kommunens ekonomi är nu i ett prekärt läge både genom det svaga skatteunderlaget och genom att kommunen gjort dyrbara satsningar som till exempel kongresshallen. Man kan förmoda kommunens politiker kommer försöka driva igenom hårdhänta besparingar de närmaste åren likt det man gjorde med en lång rad landsbygdsskolor men möttes av ett så starkt motstånd från befolkningen att man blev tvungna att dra tillbaka förslaget. Det känns även som staten har oändliga behov att satsa på det så kallade "utanförskapet" runt fastlandsstäderna så att den inte längre har råd att stötta otillgängliga och avlägsna landsändar som Gotland.

Om man skall sia så står öns innevånare inför en lång rad strider för att bibehålla grundläggande kommunal service  gentemot besparingar. Detta i motsättning till kostsamma storslagna projektsatsningar som man trots allt kan befara. Ön står också inför valet att hackas sönder av fritidhusexploatering och en explosionsartad utbyggnad av vindkraften som kanske inte leder till något slags utveckling som kommer innevånarna till del.

Gotland skulle verkligen behöva en stark Sd representation efter nästa val och du som går i funderingar att bli medlem skall både veta att du är mycket välkommen till vårt lilla gäng och att du verkligen kan göra nytta och påverka öns framtid.

+ kontaktuppgifter

Skulle jag själv säga något om detta så¨är det väl inte världens starkaste skrift men i alla fall ett försök till en början. :-) Vi Sd-are har väl vissa frågor där vad vi kommer jobba för är självklart och enkelt. Det krävs mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar