lördag 2 juni 2012

Brottsvågen i Klintehamn Del II Insändare

Här är länk till Brottsvågen i Klintehamn Del 1: http://ondiklinte.blogspot.se/2012/01/brottsvagen-i-klintehamn-del-1.html

Här är min insändare till GA som jag skrev med anledning av artikeln som var införd i tidningen i onsdags. Kul att den blev införd så snabbt!  Nu skulle det ju vara mycket trevlig att få ett svar från närpolisens chef.

Felaktigt beskriven brottsvåg i Klintehamn

I onsdagens GA fanns artiklar om situationen i Klintehamn och den så kallade Brottsvågen förra året. I en artikel intervjuades AB Hassela Gotlands VD Mats Barre som sa att "Hassela fick klä skott för mycket av det negativa som skedde i Klintehamn i fjol. Orättvist, enligt både polisen och Hassela. - Det är en felaktig bild som växt fram i media."
Det var verkligen en våg av inbrott och annat med kulmen under våren. Då hölls ett stort möte där närpolischefen Conny Johansson inledde sitt anförande med att säga att brottsvågen inte hade något sammanhang med Hassela. Redan då förstod jag att det var ett konstigt uttalande. När alla rättegångar och domar var avklarade i höstas gick jag igenom dessa och kom fram till att det var 15 unga män som blivit dömda i det som kallades brottsvågen. Av dessa var det 8 som var placerade och inskrivna på Hassela när brotten begicks. 4 av de 15 var ungdomar som tidigare varit inskrivna på behandlingshemmet men som efteråt bosatt sig i samhället. 3 av de 15 har aldrig varit placerade på Hassela. Förutom att mängder av stöldgods återfanns inne på behandlingshemmet användes enligt domarna Hasselas egna tjänstefordon flera gånger för att transportera stöldgods. Med detta i beaktande är de uttalanden närpolisens chef gjort och gör att brottsvågen i Klintehamn inte har något sammanhang med Hassela helt oriktigt och jag undrar nu varför han uttalar sig så?
När ett problem uppstår, som i det här fallet mängder av brott, är det ju rent grundläggande för vad man skall göra åt saken att veta dess beskaffenhet. Jag tycker det är solklart att behandlingshemmet Hassela fortsättningsvis borde ta sitt ansvar och veta vad de placerade ungdomarna gör på nätterna. Att ungdomar där behandlingen misslyckats bor kvar i Klinte, umgås och gör brott tillsammans med inskrivna ungdomar är även det ett problem behandlingshemmet borde ta ansvar för. Givetvis fanns det tre i brottsligheten som levde i vanliga familjer och det är självklart att vi andra föräldrar måste ta vårt ansvar.
En viktig faktor i brottsligheten i samhället är droger, narkotikaklassade mediciner och kanske alkohol. En kanske ännu viktigare och lite bortglömd faktor är tobaksrökning och hela den illegala marknad för denna som finns i samhället. På senare tid har det ju varit en lång rad inbrott i och kring samhället där just cigaretter varit bytet. Jag tror att det är kring tobak både föräldranätverk, föräldrar och behandlingshem kanske kan ha en ingångsväg att komma åt en hel del problem på längre sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar