söndag 10 juni 2012

Idiotins grundbult?

Det fanns någon popular bok på 70-talet som hette Grundbulten. Antagligen har väl tidens tand gjort att man idag skulle tycka dens skildring av pundarliv är rent pinsam. Titeln syftade på en slags grundbult somhöll ihop hela "systemet" och skulle den tas ur skulle hela rasket rasa samman.

Som Sverigedemokrat och för övrigt ond funderar man ju ibland på hur dessa goda människor fungerar som är ens meningsmotståndare fungerar - vad som driver dem? Det behöver alls inte röra sig om asylpolitik utan även helt andra saker och spörsmål.

Här på Gotland presenterade länsstyrelsen nyligen en diger rapport och utvärdering om de senaste årens projekt mot våld mot kvinnor som kostat 6 ½ miljon på ön. För den intresserade finns länkar här nedan om hur rapporten presenterades av länsstyrelsen och sedan själva rapporten.

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/nyheter/2012/Pages/statsbidrag-for-kvinnofrid-pa-gotland-har-gett-resultat.aspx

 http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/publikationer/Pages/medel-mot-vald---om-statsbidrag-for.aspx

Den här rapporten presenterade alla de här satsningarna för 6 ½ miljoner som mycket framgångsrika och att de hade gett resultat. Givetvis skrev sedan gotlandstidningarna likadant och man kan nog med bestämdhet anta att journalisterna på sin höjd läste pressrealesen.

Ja man kan väl säga att de här satsningarna gett alla de här utbildningarna och samarbetsrutinerna men när man tänker efter är det en sak som gör hela den här rapporten och satsningen helt absurd. Inte med ett enda ord eller ens en antydan till tanker eller fundering resonerar man kring hur den faktiska verkligheten ser ut. För helt självskrivet vore väl ändå att tänka och resonera hur den faktiska utvecklingen varit på ön när det gäller olika slags våld och övergrepp mot kvinnor och om alla de har satsningarna gett resultat på det viset. Det gör man inte och det finner jag högst märkligt!

Det där är något som går igen, en slags grundbult, hos alla de här enligt sig själva godhjärtade individer som "hjälper" asylinvandrare, barnfattigdom, missbrukare, misshandlade kvinnor... You name it! Det viktiga är de goda föresatserna, den goda gärningen som allt som oftast bekostas av andra men resultatet är man mer eller mindre komplett ointresserad av.

För den som är intresserad kan sägas att tex brottet "Grov kvinnofridskränkning" som är ett slags samlingsbeteckning för upprepat och grovt våld mot kvinnor på senare år sorgligt nog stigit kraftigt i antal på ön och jag tror utvecklingen varit ganska dyster när det gäller andra brott mot kvinnor med.


PS  .Ja något som slog mig när jag läste rapporten var att jag kom att tänka på ett av alla de seminarier som hållits som anordnades för flera år sedan då om det sk hedersvåldet inleddes ungefär så här av föreläsaren: Om någon här på seminariet nämner ett enda ord om andra folkslag eller kulturer i samband med hedersvåld så lämnar jag omedelbart lokale. Ja där kan man se hur det förändrar sig bara på några år och hur saker omtalas allt öppnare i vårt land för i länsstyrelsens rapport pekas särskilt invandrarkvinnor och döttrar som en riskgrupp som kan vara utsatt för våld och sk hedersvåld. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar