onsdag 29 augusti 2012

Insändare angående Samhalls flytt från Klintehamn

Den här insändaren från mig publicerades i både GT och GA den 21 augusti.

Hårt slag mot Klintehamn

Med en liten notis i marginalen i den ena gotlandstidningen och en insändare från en anställd meddelas det att Samhall har mycket långt gångna planer att flytta produktionen och cirka 50 anställda till fabrikslokalerna i Visby. Detta som det verkar mot personalens vilja för att spara hyreskostnader. Genomförs detta kommer det bli till ett mycket hårt slag mot personalen men även mot vårt samhälle Klintehamn och landsbygden på ön.

 Tidigare har det jublats att man flyttar massavedsutskeppningen från Visby till hamnen här med kanske ett arbetstillfälle som följd. Samtidigt aviserar Donnergymnasiet att de bestämt sig för att flytta till Visby och högstadieskolan är starkt hotad. Ett behandlingshem på orten som tidigare varit en stor arbetsgivare verkar vara i en nedåtgående spiral som inte verkar gå att stoppa. Allt detta gör att Klintehamn är illa ute som samhälle.

 Jag hoppas personalen på Samhall i Klintehamn lyckas rädda kvar sina jobb i Klintehamn och att många i samhället ger dem sitt stöd.

Hannes Müller, Klintehamn

*********************************************************

Ja de hade en liten notis i marginalen i GT om att verksamheten på Samhall i Klintehamn och de 50 anställda skulle flyttas de 3½ milen till fabriken som ligger i yttersta kanten av Visby. De jag pratat med som jobbar på Samhall i Klintehamn har sagt mig att de anställda är bestörta och motsätter sig flytten.

Den här flytten och hur (lite) den uppmärksammats har gjort mig långt mer upprörd och heligt förbannad än vad som framgår av min insändare.

Förutom de här notiserna i tidningarna (där absolut ingen efterhört de anställdas mening), den lilla insändaren, en  trevlig blogg av en äldre klintehamnskvinna och min insändare har det varit dödstyst om flytten.

Jag undertecknade avsiktligt inte insändaren med min partitillhörighet för jag tycker det vore småsint att göra det här till en politisk fråga och det kunde tyvär missuppfattas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar