måndag 17 september 2012

Insändare om aktivism, polisen och Miljöpartiet

Nedanstående insändare skall ha varit publicerad i GA i lördagen den 15 septembers tidning. Jag har tyvär inte sett om den publicerades i redigerat eller nedkortat skick.


En till polisen och två till Miljöpartiet Gotland

Jag vet inte hur många ord som skrivits och sagts kring Nordkalks nya kalkbrott? Många har de varit men konflikten kan blossa upp igen efter det tillfälliga eldupphör som nu råder.

Det beslutades från polisen att göra en stor insats med 70 fastlandspoliser vilka enligt ledningen hade som uppgift att dels tillförsäkra aktivisterna möjlighet att demonstrera men också att tillförsäkra Nordkalks enrepenör Mellanskog att sköta skogsröjningen. Efter denna mycket stora och för öns poliskår mycket kostsamma insats har polisen uttryckt tillfredsställelse med dennas resultat.

Aktivisterna hade säkerligen från början ett stöd bland medlemmar i Mellanskog, de bearbetade sedan enligt egen utsago medlemmar i Mellanskog att hoppa av uppdraget, de lyckades oupphörligen tränga in på arbetsplatsen och arbetet kanske inte förhindrades totalt men måste skett under för skogsarbetarna och maskinförarna otroligt besvärande omständigheter, nattetid trängde aktivister in i arbetsområdet och gömde sig i vegetation och trädtoppar för att till sist kedja fast sig i maskiner och  dagarna innan Mellanskog hoppade av framfördes hot om att sabotera hydraulslangar på maskinerna på websidan helagotland. Hur kan gotlandspolisen efter allt det inträffade påstå att insatsen var lyckad och hur stor roll spelade olagligheterna i att Mellanskog hoppade av?

När polisstyrkan anlände till ön poserade miljöpartiets Stefaan de Maecker med sitt lilla barn i tidningen och uttryckte sin förtrytelse över polispådragets storlek och kraft. Miljöpartiets Lisbeth Bokelund som sitter i öns polisstyrelse var ute i skogen när det pågick som värst och beklagade sig över pådragets storlek och kostnader för verksamheten.

Samtidigt har aktivisterna en insamling av pengar på sin hemsida vilken startades långt innan något brottsligt blev begånget som skall gå till lägrets verksamhet och "att täcka eventuella skadestånd och rättegångskostnader". Två av de personer som ligger bakom insamlingen är på sina hemorter högt uppsatta Mp-politiker, Sofia Bothorp Karlskrona och Elisabeth Wanneby Oskarshamn. Dessa är polisanmälda för uppvigling till brott.

 De gotländska miljöpartisterna kan givetvis inte ha vetat att det från början funnits planer på brottsligt handlande men jag skulle gärna vilja fråga S d Maecker och L Bokelund om ni klart och tydligt kan ta avstånd från brottsliga gärningar fortsättningsvis om konflikten skulle fortsätta?
En del saker som att gömma sig i vegetation och trädtoppar men även att tränga in i det farliga arbetsområdet hade vid ett misstag från polismän, maskinförare och skogsarbetare satt människors liv och hälsa på spel och tycker ni i miljöpartiet sådana handlingar i fortsättningen är försvarbara?

 Många har fått applåder och burop kring detta. Jag vill uttrycka min aktning och beundranför de skogsarbetare och maskinförare som plikttroget och modigt utförde sitt arbete.

Hannes Müller
Sverigedemokrat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar