tisdag 27 november 2012

Replik på osaklig ledarartikel

I förra veckan hade GT på Gotlänningen (C) ledarsida en osedvanligt osaklig ledare om Sd. Den kan läsas till sin helhet här: http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=8069857

Ett par citat ur ledaren:

"Det senaste avslöjandet är att SD ville att riksdagens utredningstjänst skulle gå igenom riksdagsledamöterna gällande deras härkomst och om någon har dubbla medborgarskap."

"Men det är inte bara SD centralt som vill dela in folk i vi och dom. Gotlands lokale sverigedemokrat håller på med ett alldeles eget arbete vid Gotlands tingsrätt.
Han beskriver i sin blogg sin ”nya hobby” som är att läsa alla domar rörande Klintehamn, samt ”lite om de dömdas bakgrund”. Detta för att ge en ”sann bild av hur det ligger till i Klinte med brottsligheten”.
Han studerar också alla domar på Gotland gällande vålds-, övergrepps- och hotbrott för alla under 30 år: ”avseende de dömdas härkomst: svenskar-utlänningar och då kommer jag att gå efter namnen” förklarar han.
En metod som i ett annat sammanhang skulle göra att han själv skulle betraktas som utlänning och därmed tillhöra de för SD så förhatliga ”dom”.
För svensk är enligt SD inte bara den som själv känner sig som svensk utan hen ska också ”anses vara svensk av andra”. Och enligt Hannes Müllers egen indelning är han i detta avseende alltså inte ens själv svensk.
Vad konstigt det blev nu då."
______________________________________________________

Jag skrev en replik till den här ledaren men den ville hon inte ta in på ledarsidan med hennes egen motivering  "Att man inte håller med om en ledare innebär inte att man har rätt till replik på ledarsidan." Det vanliga på tidningar är ju att om en namngiven person kritiseras på en ledarsida så brukar man ge den plats till replik men jag hade alls inte talat om jag hade någon slags rätt till detta. Måhända var min replik svårhanterlig och svårbesvarad för henne - jag vill i alla fall tro det men den publicerades omsider på insändarsidan och löd som följer:

Om man enbart, gud förbjude, skulle skapa sig en bild av Sverigedemokraterna genom vad Eva Bofride skriver på sin ledarsida så skulle man bli mycket oroad av svenska folkets mentala tillstånd med beaktande att ca var tionde nu säger sig vilja rösta på partiet. Är det pga järnrörsviftande självömkande fulla grobianer så många nu stöder partiet? Jag tror inte det och den som gör det underskattar nog dessa väljare snarast avsiktligt.

 Jag tror det ökande stödet till Sd mycket har sin grund i att allt fler människor börjar förstå att Sveriges asylpolitik som den nu ser ut är ohållbar och leder till snabbt ökande problem och kostnader. Det är nog mer än en som oroar sig för vad som kommer ske om migrationsverkets prognos om 52.000 asylsökande + alla tillkommande anhöriga nästa år infrias. Dessutom tror jag Sd´s politik i andra frågor som till exempel när det gäller effektivare brottsbekämpning och motstånd mot EU-medlemskapet så sakteliga börjar bli känt hos väljarna. Sd´s inställningar i de här frågorna vore intressanta om Bofride förde en debatt om.

 Jag vill bemöta ett par osakligheter i ledarartikeln och Sd har alls inte velat kartlägga riksdagsledamöters härkomst utan tillfrågat utredningstjänsten om  ledamöter i riksdagen har utländskt medborgarskap och hur många. Dessutom har man motionerat om att detta inte skall kunna vara fallet.

 Det är mycket riktigt att jag går igenom domar på Gotlands Tingsrätt för att få en bild av hur det ligger till med brott i samhället jag bor i  och jag kan säga så mycket att med ledning av det så kan man säga att massmedias rapportering är bristfällig. För ett par år sedan gjorde ett polisbefäl det kategoriska yttrandet att invandrare på intet sätt var överrepresenterade i brottsstatistiken på ön. Jag försökte på olika sätt ta reda på vad han grundade sitt påstående på men det har varit helt omöjligt. Antagligen pratade han goja. För att ta reda på hur det i själva verket ligger till med detta skall jag alltså på egen och amatörmässig grund försöka få fram en statistik.

 Att människor med utländsk bakgrund i vårt land skulle vara "förhatliga" får stå för henne och det är ord som jag aldrig skulle ta i min mun. Både bland Sd´s väljare och medlemmar finns mängder med utländsk bakgrund. Jag tror som exempel  knappast Bofride vet att mycket av Sveriges nuvarande välstånd skapades av invandrade arbetare på verkstäder och industrier. Dessutom tror jag mig kunna skönja en sorts vällust hos Bofride i att påpeka att jag har utländsk bakgrund och jag undrar jag om den inte grundar sig i just precis vad hon så gärna anklagar Sd för: Främlingsfientlighet.

Hannes Müller
Sverigedemokrat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar