onsdag 29 augusti 2012

Sd-gorilla i Ojnare-skogen

Nu är det ju ett riktigt ståhej kring Nord Kalk och det nya stora kalkbrottet de fått godkänt av Miljödomstolen de skall öppna i Ojnare-skogen på norra ön. Det här kalkbrottet har vederbörligen undersökts av SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) och de har kommit fram till att dess inverkan på grundvattnet på norra ön blir försummbar och de har inte sett några hinder för det. Efter 7 års utredande är nu alla beslut fattade. Sedan några veckor demonstrerar aktivister tillsammans med andra mot att kalkbrottet skall öppnas och de menar att grundvattnet kan förstöras och oersättliga naturevärden kan gå till spillo.

Jag skall inte på något sätt påstå att jag kan bedömma riktigheten i SGU´s bedömmning men kan för min del inte säga annat än att vi faktiskt har att lita på experter och geologer och Miljödomstolens utslag.

Arbetet med att börja röja undan skog skulle börjat för några veckor sedan men har förhinbdrats av aktivisterna och för några dagar sedan kom ett sjuttiotal poliser från fastlandet till ön för att hjälpa skogsarbetarna från Mellanskog att kunna utföra sitt arbete tryggt.

Nu igår började man arbetet under polisbeskydd och aktivisterna försökte på allehanda sätt (dock fredliga) förhindra arbetet. Jag har läst lite om detta här och  var och aktivisterna har en hemsida http://ojnare.tumblr.com/ som jag läste igenom i morse och där upptäckte jag en del lite märkliga saker förutom att det inte verkade vara någon/några personer eller organisation som ville ställa sig bakom sidan.

Där fannsd märkliga påståenden som detta: "Då det planerade brottet ligger i tillrinningsområdet till sjön kommer den förorenas med cancerframkallande ämnen omöjliga att rena bort."

Där fanns uppgifter om hur man kunde få resa betald genom ett SMS där man gratis sökte medlemskap i Fältbiologerna: "För alla som är medlem i fältbiologerna går det att få resebidrag för att komma hit. För att bli medlem i fältbiologerna, skickar du ett sms med texten “FÄ + ditt personnummer” till 72456. Det är gratis första året"

Ja de där sakerna är väl inte så speciella men det fanns en sak som jag tycker är värd uppmärksamhet: "Ge ett ekonomiskt bidrag till swedbankkonto clearing: 8169-5, konto: 923 665 465-4, märk med “Ojnare”. Pengarna går till lägrets verksamhet och till att täcka eventuella skadestånd och rättegångskostnader"

Pengar samlas in för att som det sägs "täcka eventuella skadestånd och rättegångskostnader" och rättegångar och skadestånd blir det ju förvisso vid lagöverträdelser. Jag googlade på det här bankkontot och fick fram att det tillhörde en förening Urbergsgruppen med tre styrelsemedlemmar.  Sofia Bothorp som är ledande miljöpartist i Karlskrona och deras gruppledare i kommunfullmäktige. Elisatbeth Wanneby som är företrädare för Miljöpartiet i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Oskarshamn och dessutom landstingsfullmäktige i Kalmar län för Miljöpartiet.

Jag undrar hur det går ihop med miljöpartiets politik att ganska höga företrädare för dem samlar ihop pengar för att folk skall kunna begå brott mot demokratiskt fattade beslut?

Ja så var det det där med Sd-gorillan. För ett par år sedan utsågs den här polisen till Sd-gorilla av gotlandstidningarna och Koskinen när han vänligt men bestämt ledde bort Lennart Koskinen (fd biskop på Gotland) när han avbröt och saboterade en debatt anordnad av Sd under almedalsveckan. Nu är Fredrik Jonsson tillbaka på ön som dialogpolis och de 70 hitsända polismännens talesman.

Insändare angående Samhalls flytt från Klintehamn

Den här insändaren från mig publicerades i både GT och GA den 21 augusti.

Hårt slag mot Klintehamn

Med en liten notis i marginalen i den ena gotlandstidningen och en insändare från en anställd meddelas det att Samhall har mycket långt gångna planer att flytta produktionen och cirka 50 anställda till fabrikslokalerna i Visby. Detta som det verkar mot personalens vilja för att spara hyreskostnader. Genomförs detta kommer det bli till ett mycket hårt slag mot personalen men även mot vårt samhälle Klintehamn och landsbygden på ön.

 Tidigare har det jublats att man flyttar massavedsutskeppningen från Visby till hamnen här med kanske ett arbetstillfälle som följd. Samtidigt aviserar Donnergymnasiet att de bestämt sig för att flytta till Visby och högstadieskolan är starkt hotad. Ett behandlingshem på orten som tidigare varit en stor arbetsgivare verkar vara i en nedåtgående spiral som inte verkar gå att stoppa. Allt detta gör att Klintehamn är illa ute som samhälle.

 Jag hoppas personalen på Samhall i Klintehamn lyckas rädda kvar sina jobb i Klintehamn och att många i samhället ger dem sitt stöd.

Hannes Müller, Klintehamn

*********************************************************

Ja de hade en liten notis i marginalen i GT om att verksamheten på Samhall i Klintehamn och de 50 anställda skulle flyttas de 3½ milen till fabriken som ligger i yttersta kanten av Visby. De jag pratat med som jobbar på Samhall i Klintehamn har sagt mig att de anställda är bestörta och motsätter sig flytten.

Den här flytten och hur (lite) den uppmärksammats har gjort mig långt mer upprörd och heligt förbannad än vad som framgår av min insändare.

Förutom de här notiserna i tidningarna (där absolut ingen efterhört de anställdas mening), den lilla insändaren, en  trevlig blogg av en äldre klintehamnskvinna och min insändare har det varit dödstyst om flytten.

Jag undertecknade avsiktligt inte insändaren med min partitillhörighet för jag tycker det vore småsint att göra det här till en politisk fråga och det kunde tyvär missuppfattas.