söndag 10 juni 2012

Idiotins grundbult?

Det fanns någon popular bok på 70-talet som hette Grundbulten. Antagligen har väl tidens tand gjort att man idag skulle tycka dens skildring av pundarliv är rent pinsam. Titeln syftade på en slags grundbult somhöll ihop hela "systemet" och skulle den tas ur skulle hela rasket rasa samman.

Som Sverigedemokrat och för övrigt ond funderar man ju ibland på hur dessa goda människor fungerar som är ens meningsmotståndare fungerar - vad som driver dem? Det behöver alls inte röra sig om asylpolitik utan även helt andra saker och spörsmål.

Här på Gotland presenterade länsstyrelsen nyligen en diger rapport och utvärdering om de senaste årens projekt mot våld mot kvinnor som kostat 6 ½ miljon på ön. För den intresserade finns länkar här nedan om hur rapporten presenterades av länsstyrelsen och sedan själva rapporten.

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/nyheter/2012/Pages/statsbidrag-for-kvinnofrid-pa-gotland-har-gett-resultat.aspx

 http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/publikationer/Pages/medel-mot-vald---om-statsbidrag-for.aspx

Den här rapporten presenterade alla de här satsningarna för 6 ½ miljoner som mycket framgångsrika och att de hade gett resultat. Givetvis skrev sedan gotlandstidningarna likadant och man kan nog med bestämdhet anta att journalisterna på sin höjd läste pressrealesen.

Ja man kan väl säga att de här satsningarna gett alla de här utbildningarna och samarbetsrutinerna men när man tänker efter är det en sak som gör hela den här rapporten och satsningen helt absurd. Inte med ett enda ord eller ens en antydan till tanker eller fundering resonerar man kring hur den faktiska verkligheten ser ut. För helt självskrivet vore väl ändå att tänka och resonera hur den faktiska utvecklingen varit på ön när det gäller olika slags våld och övergrepp mot kvinnor och om alla de har satsningarna gett resultat på det viset. Det gör man inte och det finner jag högst märkligt!

Det där är något som går igen, en slags grundbult, hos alla de här enligt sig själva godhjärtade individer som "hjälper" asylinvandrare, barnfattigdom, missbrukare, misshandlade kvinnor... You name it! Det viktiga är de goda föresatserna, den goda gärningen som allt som oftast bekostas av andra men resultatet är man mer eller mindre komplett ointresserad av.

För den som är intresserad kan sägas att tex brottet "Grov kvinnofridskränkning" som är ett slags samlingsbeteckning för upprepat och grovt våld mot kvinnor på senare år sorgligt nog stigit kraftigt i antal på ön och jag tror utvecklingen varit ganska dyster när det gäller andra brott mot kvinnor med.


PS  .Ja något som slog mig när jag läste rapporten var att jag kom att tänka på ett av alla de seminarier som hållits som anordnades för flera år sedan då om det sk hedersvåldet inleddes ungefär så här av föreläsaren: Om någon här på seminariet nämner ett enda ord om andra folkslag eller kulturer i samband med hedersvåld så lämnar jag omedelbart lokale. Ja där kan man se hur det förändrar sig bara på några år och hur saker omtalas allt öppnare i vårt land för i länsstyrelsens rapport pekas särskilt invandrarkvinnor och döttrar som en riskgrupp som kan vara utsatt för våld och sk hedersvåld. DS

torsdag 7 juni 2012

Vårt firande av nationaldagen på Stora Karlsö


Det var väl inte på något som helst sätt planerat som ett firande för vår del men man kan väl ändå så här i efterhand säga att det blev det.

Utanför Klinte ligger ju öarna Stora och Lilla Karlsö ute i havet. Bilden härovan är på Lilla Karlsö när vi passerade den på vägen till Stora Karlsö som ligger längre ut i havet. Trots att vi nu har bott här i snart tio år har vi aldrig besökt ön med dess dramatiska, karga och omväxlande natur. I går firades nationaldagen med massor av guidade visningar av ön, kunniga guider (skall nog hellre kallas passionerade experter) och många olika att välja på. Jag, min fru och vår dotter valde fåglar och småkryp.

Vår underbara natur vårt folks kärlek till den är sannerligen något att fira!

lördag 2 juni 2012

Brottsvågen i Klintehamn Del II Insändare

Här är länk till Brottsvågen i Klintehamn Del 1: http://ondiklinte.blogspot.se/2012/01/brottsvagen-i-klintehamn-del-1.html

Här är min insändare till GA som jag skrev med anledning av artikeln som var införd i tidningen i onsdags. Kul att den blev införd så snabbt!  Nu skulle det ju vara mycket trevlig att få ett svar från närpolisens chef.

Felaktigt beskriven brottsvåg i Klintehamn

I onsdagens GA fanns artiklar om situationen i Klintehamn och den så kallade Brottsvågen förra året. I en artikel intervjuades AB Hassela Gotlands VD Mats Barre som sa att "Hassela fick klä skott för mycket av det negativa som skedde i Klintehamn i fjol. Orättvist, enligt både polisen och Hassela. - Det är en felaktig bild som växt fram i media."
Det var verkligen en våg av inbrott och annat med kulmen under våren. Då hölls ett stort möte där närpolischefen Conny Johansson inledde sitt anförande med att säga att brottsvågen inte hade något sammanhang med Hassela. Redan då förstod jag att det var ett konstigt uttalande. När alla rättegångar och domar var avklarade i höstas gick jag igenom dessa och kom fram till att det var 15 unga män som blivit dömda i det som kallades brottsvågen. Av dessa var det 8 som var placerade och inskrivna på Hassela när brotten begicks. 4 av de 15 var ungdomar som tidigare varit inskrivna på behandlingshemmet men som efteråt bosatt sig i samhället. 3 av de 15 har aldrig varit placerade på Hassela. Förutom att mängder av stöldgods återfanns inne på behandlingshemmet användes enligt domarna Hasselas egna tjänstefordon flera gånger för att transportera stöldgods. Med detta i beaktande är de uttalanden närpolisens chef gjort och gör att brottsvågen i Klintehamn inte har något sammanhang med Hassela helt oriktigt och jag undrar nu varför han uttalar sig så?
När ett problem uppstår, som i det här fallet mängder av brott, är det ju rent grundläggande för vad man skall göra åt saken att veta dess beskaffenhet. Jag tycker det är solklart att behandlingshemmet Hassela fortsättningsvis borde ta sitt ansvar och veta vad de placerade ungdomarna gör på nätterna. Att ungdomar där behandlingen misslyckats bor kvar i Klinte, umgås och gör brott tillsammans med inskrivna ungdomar är även det ett problem behandlingshemmet borde ta ansvar för. Givetvis fanns det tre i brottsligheten som levde i vanliga familjer och det är självklart att vi andra föräldrar måste ta vårt ansvar.
En viktig faktor i brottsligheten i samhället är droger, narkotikaklassade mediciner och kanske alkohol. En kanske ännu viktigare och lite bortglömd faktor är tobaksrökning och hela den illegala marknad för denna som finns i samhället. På senare tid har det ju varit en lång rad inbrott i och kring samhället där just cigaretter varit bytet. Jag tror att det är kring tobak både föräldranätverk, föräldrar och behandlingshem kanske kan ha en ingångsväg att komma åt en hel del problem på längre sikt.

fredag 1 juni 2012

Mats Barre: Hassela fick orättvis kritik

 

"Mats Barre: Hassela fick orättvis kritik

Klintehamn. Hassela fick klä skott för mycket av det negativa som skedde i Klintehamn i fjol. Orättvist, enligt både polisen och Hassela.- Det är en felaktig bild som växt fram i media, menar Hasselas vd Mats Barre."

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7716336

Ja så inleddes en artikel i onsdagens Gotlands Allehanda och den fortsatte ungefärligen i samma stil. Jo då när brottsvågen hade sin kulmen under våren hände sig det att någon tipsade radion om att en anhållen släpptes för att sedan åka direkt till flyget på en dyksemester i Egypten (sannolikt efter tips av någon förbannad inifrån polishuset). För övrigt skrevs det om att närpolischefen uttalat på stormötet som hölls att brottsligheten inte hade något samband med Hassela men att en person i publiken talat mot det. För övrigt publicerade tidningarna visserligen några kritiska insändare från flera olika privatpersoner. Jag antar att det var insändarna och tipset från en arg (polis?) om killen som åkte direkt från häktet på dyksemnester som Mats Barre tycker  var en "felaktig bild som växt fram i media".  För övrigt tror jag det inte skrevs ett ord angående Hassela i samband med "brottsvågen".

I höstas när alla rättegångar och domar var klara giock jag ju igenom alla domar och gjorde slutligen en sammanställning av de unga killarna som blev dömda. 8 av de 15 var placerade på Hassela vid brottsligheten. 4 av de 15 dömda i "brottsvågen"hade varit placerade på Hassela men efteråt bosatt sig i samhället. 3 av de 15 hade inte varit på Hassela. Vid två av inbrottsräderna hade Hasselas firmabilar använts för att transportera stöldgodset.

Under vintern försökte jag få gotlandstidningarna att skriva om detta och min "undersökning" som gick på tvärs med närpolischefens uttalanden. Noll respons och intresse.