tisdag 31 januari 2012

Rockskallen 2012

Rockskallen är en årlig musikgala för rock och annan nyare populärmusik som anordnas i Visby. I år blev den uppmärksammad av TV´s Östnytt på grund av att ett Metal-band blev avbokat på grund av att arrangörerna hört rykten om att en av bandmelemmarna var sverigedemokrat.

I söndags skrev jag en insändare angående det här som jag direkt sände till båda tidningarna. Innan den blir publicerad skulle det vara ofint att lägga ut den här på bloggen.

Nu i morse (tisdag) när insändaren inte var publicerad i någon av tidningarna ringde jag både GA och GT´s insändarredaktörer tillika ledarsidesskribenter.

GA´s insändarredaktör Mats Linder hade inte fått insändaren men inte heller arbetat i söndags. Efter ett bra tag ringde han upp och sa att han fått fatt i den. På något märkligt sätt hade den försvunnit i söndags och inte överlämnats till den som sköter insändarsidan.

GT´s insändarredaktör Eva Bofride mindes inte att de fått någon insändare men när jag bad henne titta efter hittade hon den men sa då också att de inte tänkte publicera den på grund av att de inte skrivit något om avbokningen i deras tidning. När jag sa att de hade de visst det - på lördagens kultursida så sa hon att hon hänsköt beslutet om publicerandet till Ulf Hammarlund (ansvarig utgivare GT).

Ja ock ock ock... att ha med gotländska journalister, det fria ordets och yttrandefrihetens riddare, på ön kan ta på nerverna. :-)

tisdag 24 januari 2012

Stackars Socialdemokrater på Gotland.

Ja det här att de nu när detta skrivs saknar partiledare delar de ju förstås med hela landets partimedlemmar. På något vis kändes det ju ändå som Juholt stod för det bästa politiskt inom S att han sedan verkade ha lite svårt för att hålla koll på vad som är rättmätigt att bevilja sig själv i skattepengar delar han nog med de allra flesta inom socialdemokratins toppskick. Om nu blir så att de här riktiga karriärsossarna, ja jag kallar dem hellre karriärsossar än som de annars brukar högersossar, som stuckit kniven i ryggen på Juholt genom att "läcka uppgifter" och inte stödja honom i stormen nu fått sin ställning internt i S försvagad kanske det ändå kommer något gott ur denna kris.

När jag skrev stackars S på gotland så tänkte jag inte bara på partiordförandefrågan utan jag har försökt minnas vilka vallöften S på Gotland hade här kommunalt. Jag minns två.

Dels gjorde man stor affär av att man skulle öppna ett nattöppet dagis i Visby. Under valrörelsen gjorde man ett prov och hade ett nattöppet dagis en natt på prov. Lustigt eller listigt nog råkade detta sammanträffa med att lasarettet hade personalfest. Det blev några fina helsidor i tidningarna men nu för c:a ett halvår sedan meddelades det att det inte blir något av med något nattöpppet dagis i Visby på grund av helt obefintligt intresse.

Den andra stora valfrågan som jag minns S hade på ön var att Bussiga Kortet även skulle gälla för barn och ungdomar som är bosatta i Visby så de också kunde åka gratis på bussarna som landsbygdens ungdomar redan nu kan göra. Det vallöftet är nu tillbakadraget och nedlagt kan hända efter påtryckningar från Miljöpartiet.

En sak har dock öns socialdemokrater fått igenom: Bara de privata vägar som uppfyllt vissa krav och gjort en ansökan får hädanefter snöröjning av kommunen. Långt ifrån alla har gjort det men det "framsteget" har ändå ännu inte blivit uppenbart på grund av att den här vintern ännu så länge varit så snöfattig.

Om man nu skall tala om något öns Socialdemokrater borde glädja sig åt så är det åt att ön har en riktigt duktig och seriös riksdagsman i Christer Engelhardt. Efter det att jag börjat följa politiska turer på ön så måste jag säga att det man hör av och om honom blir man riktigt imponerad av.

söndag 15 januari 2012

Årets Gotllänning 2011

Nu är väl omröstningen på årets gotlänning 2011 avgjord och jag är lite nyfiken på hur den utfaller. Det kanske man får läsa om i bladet i morgon?

Ganska tippade vinnare är väl Gunnar Bendelin (som startade det så kallade Landsbygdsupproret) eller Tryggve Polis Karlsson (som handhar polisens facebooksida och vad jag förstår varit en populär och färgstark närpolis på Gråbo tidigare). Skulle jag röstat med hjärtat så hade jag nog röstat på den sistnämnde men nu är det så att jag inte röstat alls.

Vad jag är nyfiken på är hur många röster Marie Larsson (diakon på domkyrkoförsamlingen i Visby) får. Hon har ju under hösten skrivit insändare om regeringspolitiken och barnfattigdomen. Det här talet om barnfattigdom innebär vad jag förstår i klartext krav på höjande av socialbidrag. Vad Marie Larsson glömt att nämna om sig själv har dock varit att hon är aktiv i Vänsterpartiet och bosatt (skriven?) i Nynäshamn. Det skall bli spännande att se hur många röster hon får och hur populär hon blivit genom sin godhet.

tisdag 10 januari 2012

Brottsvågen i Klintehamn Del 1

Klintehamn har genom åren drabbats av en allt mer omfattande brottslighet. Under hösten 2010 med fortsättning under våren 2011 gjordes ett allt större antal inbrott runt om i samhället. Vid början till mitten av maj 2011 blev det till en ren epidemi av inbrott och som en följd av detta sammankallade polisen tillsammans med andra till ett möte med allmänheten i Klinteskolans aula den 25 maj.

När närpolisens representant på mötet Conny Johansson höll sin inledning började han med att förklara att man fått fast de flesta inbrottstjuvarna och att brottsvågen inte hade något samband med behandlingshemmet AB Hassela Gotland som är beläget här.

Detta kan man säga var ett oriktigt påstående och jag har nu anmält till Polisens Internutredningar att närpolis Conny Johansson handlat fel i tjänsten vilket spridande av oriktiga uppgifter bland allmänheten kan sägas vara. Jag har även lämnat det här materialet till nyhetsmedia på Gotland, radio och tidningar, men har föga  förhoppningar om de kommer göra något av det här eller att det kommer till stånd en utredning internt hos polisen. Försöka duger!

Nedan följer en noggran genomgång och sammanfattningsvis kan sägas att av de 15 inblandade i inbrotten var 3 utan kontakt med behandlingshemmet, 8 inskrivna på behandlingshemmet vid brottsligheten och 4 fd inskrivna på behandlingshemmet. Vid 2 av inbrotten användes AB Hasselas egna fordon för att transportera stöldgodset och en mycket stor del av stöldgodset återfanns i behandlingshemmets lokaler.

Bilaga 2 till anmälan med namnlistan lägger jag givetvis inte ut här.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Anmälning till Polisens Intern Utredningar
Bifogas Bilaga 1 Namnlista
Bifogas Bilaga 2 Mina personliga funderingar 
Jag vill anmäla till PIU att polis Conny Johansson som representant för Närpolisen Gotland har handlat felaktigt i tjänsten genom att ha vilselett allmänheten i samhället Klintehamn angående brottsligheten här.

Klintehamn är ett litet kustsamhälle med c:a 1300 innevånare beläget tre mil söder om Visby på Gotland. Här finns olika tätortsverksamheter och några mindre företag med tillverkning. I samhället finns ett HVB-hem med 67 platser för ungdomar med olika problem. Alltså en i relation till samhällets storlek betydande verksamhet och nog det i särklass största HVB-hemmet för ungdomar i landet. Företaget AB Hassela Gotland har ytterligare fler verksamheter spridda på ön. Från att tidigare ha behandlat ungdomar med missbruksproblem har det när det gäller inskrivna killar förskjutits till att i högre grad handla om kriminalitet.

Tidigare år har samhället och ön drabbats av grova våldsbrott som knivskärningar och rån vilka har haft samband med behandlingshemmet. Succesivt har dock antalet inbrott i samhället ökat. Med början förra hösten och med en kulmen i maj 2011 ökade dessa inbrott till en mycket hög nivå. Med anledning av detta sammankallades ett offentligt möte för medborgarna i samhället på initiativ av Närpolisen Gotland i Klinte-skolans aula den 25 maj 2011.

Närpolis Conny Johansson inledde mötet med att berätta att brottsvågen som föranlett mötet inte hade något samband med behandlingshemmet Hassela och det är en uppgift han vidmakthållit vid telefonförfrågan senare. Att polisen på detta sätt sprider helt (eller rättare sagt nästan helt) felaktiga uppgifter bland oss som bor i Klintehamn och på ön, gör att vi blir helt hjälplösa när vi skall se lösningar av problemen och förbättringar av vårt samhälle. Orsaken till att närpolisen sprider dessa påståenden kan man bara spekulera i men jag tycker detta borde utredas.

Jag har gått igenom tingsrättsdomar som har samband med "Brottsvågen i Klinte" och nedan följer en kort sammanfattning av dessa. Bifogat till denna skrivelse får utredarna en namnsammanställning på dömda bifogad men jag tycker det vore fel att sända den till andra och dessutom antagligen olagligt. Vid sammanställningen av de dömda har jag delat upp de dömda i tre kategorier:
1 Ungdomar som inte är eller varit inskrivna på AB Hassela
2 Ungdomar som vid brottsligheten varit inskrivna på AB Hassela 
3 Ungdomar/Yngre män som tidigare varit inskrivna på AB Hassela.

I "Brottsvågen i Klintehamn" 2011 har jag inte tagit med narkotikabrott, misshandlar ungdomar emellan (flera åtal), andra misshandlar eller hot, inbrott och stölder internt på behandlingshemmet och annat som gått till tingsrätten men vad jag kan minnas har nästan samtliga dessa domar som berört samhället haft samband med AB Hassela. Dessutom är deet är ett ganska stort antal.

Sammanställning "Brottsvågen i Klintehamn"

Brottmål 543 - 11 Dom 20 juni 2011
Den då aktuella inbrottsvåg som föranledde medborgarmötet den 25 maj.
Ett flertal inbrott i samhället i böjan av maj. Två gånger på Donnergymnasiet där bla c:a 40 datorer stals. Vidare inbrott på KIK (idrottsklubb), Yttergrens Bilservice (mack/bilverkstad), Suderviljan (arbetskoperativ med växthus av förståndshandikappade), privat villabostad och Kustgillen (grill). Under denna period skedde ytterligare inbrott i samhället vilka ej kommit till domstol. För utom detta dömdes flera för olika andra saker som bilstöldsförsök, doping och narkotikabrott (hasch och benso).
 I denna dom dömdes 5 personer varav 1 tillhör inte kontakt med AB Hassela, 3 inskrivna på AB Hassela och 1 tidigare inskriven på Hassela. (Den sist nämnde blev utskriven pga ålder den 15 april och dröjde sig kvar i bostaden och samhället.)

Brottmål 1211 - 10 Dom 22 augusti 2011
Brottslighet i samhället hösten 2010 som dock först kom upp i tingsrätten augusti 2011
En mycket stor mängd skiftande brott av olika karaktär dock ej våldsbrott. Alltför omfångsrikt att redogöra för i detalj men de för samhället mest betydande: Diverse bilstölder eller försök till dylika. Inbrott på Donnersgymnasiet (6 datorer stals och vid inbrottet användes AB Hasselas röda Skoda vilken enligt föraren de inskrivna ungdomarna fick låna). Två stycken inbrott i Elektronikservice i Hemse (diverse elektronikprodukter stals och vid den omfattningsrika stölden användes likaledes AB Hasselas röda Skoda som de inskrivna ungdomarna enligt en av de åtalade får låna). inbrott i privatbostad i Klintehamn där smycken stals ur ett sovrum. Dessutom dömdes flera av de åtalade samtidigt för narkotikabrott (hasch även i större mängder) och en av de åtalade för ganska omfattande internetbedrägerier.
 I denna dom dömdes 7 personer varav 1 tillhör inte kontakt med AB Hassela, 4 inskrivna på AB Hassela och 2 tidigare inskrivna på Hassela.

Brottmål 512 - 11 Dom maj 2011
Inbrott i Klinteskolan hösten 2010 (1 dator stals) Bilstöld och försök till bilstöld. Den huvudåtalade begick i samma veva andra brott på ön (rammning av livsmedelsaffär medelst stulen bil i Slite.
I denna dom dömdes 1 just straffmyndig person med inte kontakt med AB Hassela och 1 person tidigare inskriven på AB Hassela. (Den sist nämnde har varit drivande i alla brott som åtalet gällde och har utfört dem tillsammans med mycket unga personer)

Åtal november 2011 Har ej läst domen.
Inbrott på Konsum i Klinte 7 maj 2011. (Godis och läsk stals för ett inte helt obetydligt belopp)
Den åtalade var vid brottstillfället inskriven på AB Hassela

Av de dömda för alla de här olika brotten är alltså 3 "inte kontakt med " AB Hassela, 8 inskrivna vid AB Hassela och 4  före detta inskrivna på AB Hassela.                                               
Detta gör att man med fog kan säga att närpolisens och Conny Johanssons påståenden är helt felaktiga. Om vi boende förs bakom ljuset genom felaktiga uppgifter från polisen, vilka vi borde ha stort förtroende för, blir vi alla helt hjälplösa inför de problem som finns.

Vänliga hälsningar
Hannes Müller
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bilaga 2
Detta skall enbart ses som mina högst personliga åsikter när det gäller detta behandlingshems fortsatta varande. Som man sett i när jag försökt bena ut vilka som legat bakom brottsvågen i vårt samhälle har behandlingshemmet AB Hassela en mycket stor betydelse. Självklart skulle kriminalitet finnas i Klintehamn även utan behandlingshemmet men här nedan är mina åsikter när det gäller detta. 
1 Ungdomar som är inskrivna på behandlingshemmet kan tyvärr ganska ostört ägna sig åt brottslighet.  Om man får 3000:- dygnet för att ta hand om en ung människa med problem skulle man kunna förvänta sig att företaget skulle ha resurser att förhindra det. Behandlingshemmet brister i tillsyn och kännedom om de inskrivnas liv.

2 Ett verkligt problem för Klintehamn är att ungdomar/yngre män runt och lite över 20 som är utskrivna som inte klarar sig så bra numera gärna på olika sätt dröjer sig kvar och bosätter sig i samhället . Det är även ett problem för behandlingshemmet i och med att de här före detta inskrivna drar med sig inskrivna ungdomar i kriminalitet och missbruk och vice versa. Tyvärr har utvecklingen så pass mycket gått företagsledningen ur händerna så de låtsas om ingenting.


3 Det är kanske så att det aldrig kan fungera bra att behandla ungdomar med olika problem i det här jättefornatet som 67 platser på ett hem vare sig i ett litet eller stort samhälle. Inte minst drabbade är ungdomar som sänds för behandling vilka ofta kan få för dem destruktiva nya vänner eller får leva i en miljö där våld och hot aldrig är långt borta. Kanske det enda rätta är att lägga ned företaget eller splittra upp det på mindre enheterVill gärna tillfoga en helt annan reflexion. På Gotland frodas ganska mycket rykten om Klinte och Hassela och att det skulle vara särdeles många invandrare som är inblandade i kriminalitet. En enda av de här 15 killarna jag gått igenom domarna på har av namnet att döma sådan bakgrund. Trots allt vackert prat om mångkultur från behandlingshemmet är invandrarungdomar starkt underrepresenterade på hemmet. Om orsaken är att behandlingshemmet inte gärna tar emot ungdomar med invandrarbakgrund eller om de själva inte gärna vill vara där låter jag dock vara osagt.

söndag 8 januari 2012

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2012

Region Gotlands Kultur & Fritidsnämnd beslutade vid sitt sammanträde 20 december om verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2012. Det belöper sig till föjande till de 6 som erhållit mest i fallande ordning:

Visby Internationella Tonsättarcentrum                           994.000:-
Baltic Art Center                                                           974.000:-
Gotlands Tonsättarskola/Konstskola                              959.000:-
Kulturföreningen Roxy                                                   500.000:-
Bungemuseet                                                                 430.000:-
Östersjöns författar och översättarcentrum                     422.000:-

Bortsett från Bungemuseet och i viss mån Roxy skulle nog mycket få av öns innevånare sakna de andra verksamheterna. Gör kultur och fritidsnämnden rätt i sina prioriteringar? Jag tror inte det.

lördag 7 januari 2012

Högvatten

Piren på udden utanför det idylliska Pensionat Warfsholm som vi brukar cykla ned och bada ifrån på sommarkvällarna är nu knappt ovanför eller under vattenytan. Annars brukar den ju ligga kanske 80 cm över.

Utanför hamnen har nu muddringen för utbyggnaden kommit igång. När timmer och massavedtransporterna blivit överflyttade från Visby hamn blir det livligare fartygstrafik till Klintehamn men ger lastning och lossning så mycket som ett helt arbete i hamnen?

onsdag 4 januari 2012

Vår Landshövding filosoferar om utveckling av ön.

"Alltså Teknik, Talang och Tolerans. En amerikansk forskare Richard Florida hade lanserat teorin om att områden med hög teknologi, konstnärligt verksamma personer och hög procent homosexuella, invandrare och bohemer når hög ekonomisk tillväxt. Därav de tre "T;na". Kreativitet är ett samhälles viktigaste tillgång. Jag måste säga att jag verkligen tror på det och att Gotland borde ha goda förutsättningar. Här finns så väl konstnärlig kreativitet, talang som hög tolerans. Vi består av en kreativ blandning av riktiga gutar och inflyttade från många av världens hörn. Det är nog inte för intet som just Gotland blev Sverigedemokraternas näst sämsta valdistrikt."

Direkt citat ur Landshövding Cesilia Schelin Seidegård tal vid prisutdelningen på Gotlands Hushållningssällskap. Av talet framgår vidare att hon inspirerats till dessa tankegångar av en chef på de ganska nyligen hitflyttade Riksutställningar. Gotlands Hushållningssällskap delar vid årsmötet ut priser till duktiga och framgångsrika bönder på ön.

Skulle tro att bönderna jublade över hennes tal?

måndag 2 januari 2012

Det okristna mobbingbudskapet

Så är det internt trubbel inom den gotländska kyrkan igen. Jag är iofs inte religiös på något sätt och i och med det är jag ju egentligen inte rätt person att avgöra vad som är kristet eller okristet.

Problemet denna gång är att kyrkan bjudit in föreläsare som är kvinnoprästmotståndare som föreläsare på fortbildnings och utbildningsdagar. En komminister i Visby, Doris Granath, uttalar sig i Gotlands Tidningar och säger att en bojkott av utbildningsdagen förbereds.

Här är artikeln i dagens tidning: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7388047

Tidigare har en fortbildningsdag hållits där en präst som anses vara kvinnoprästmotståndarre föreläst om nattvarden och "när han fick frågan om det då också är viktigt att prästen är en man så gled han undan frågan utan att svara" som det står i artikeln. Detta gjorde "att flera av de kvinnliga prästerna som deltog kände sig kränkta."

Alltså hade den här tidigare föreläsaren varken inbjudits för att eller själv velat diskutera kvinnoprästfrågan men bara vetskapen om att prästen har för de kvinnliga prästerna misshagliga åsikter gör att de vill att kyrkan överhuvudtaget aldrig längre skall få prata vid sammankomster.

Man bekämpar alltså något man själva anser vara uteslutande och otidsenligt med ren mobbing och utfrysande och det är ju faktiskt något man känner igen från hur vi sverigedemokrater inte så sällan behandlas av andra. Vi bemöts med hat och fördomar av de som själva anser sig vara kärleksfulla och fördomsfria.


Ett tillägg:

 Doris Granath komminister i Visby har 288 vänner på facebook. Av dessa 288 vänner är det inte ett enda som låter som utomeuropeiskt eller ens europeiskt. Hon har alltså enbart SVENSKA vänner.

Varför kollar jag och skriver om detta? Försöker jag framställa Doris Granath som rasist och främlingsfientlig? Nej. Det är väl bara så att så här det brukar se ut hos en mängd personer som så gärna framställer sig själva som öppna och toleranta. Märkligt nog.

Eller... är hon främlingsfientlig och rasist?

Gott nytt år 2012 Klintehamn!

Jehepp! Så inleddes det nya 2012 med en bilbrand nere i hamnen. Det är den tredje bilen som brinner i Klintehamn på två månader och sett i relationen till folkmängden skulle det väl motsvara 3000 uppbrända bilar i Stockholm under samma tidsrymd. Nu är ju Klintehamn Klintehamn och det här bilbrännandet här ger nu bara smånotiser i lokalpressen gissningsvis för att samhället inte skall få dåligt rykte?

I vad som ligger bakom den här bilbranden kan man förstås bara spekulera. Kanske det var för att göra natten festligare? Kanske kan det nu vara att ryktet spridit sig att polisen börjat tas DNA i Klinte vid "småbrott" som vid Konsum-inbrottet och att det nu är bäst att elda den i Visby stulna bilen när man kommit fram?

Just den här verkar inte vara en Escort, som verkar vara flera klintebors specialite, utan en Kadett men kanske är det någon som varit inne på utbildning på anstalt.

Stackars bilägare som får "tillbaka" sin bil i detta skick och nog är sådana här farkoster sällan helförsäkrade och att få utdömda skadestånd är ju bara att drömma om. Så polisens effektivare arbetssätt kanske bara får denna ännu värre effekt för de bestulna.

Mitt 2011I

På sommarens semester tog vi båten till Polen, cyklade därifrån upp utmed kusten genom ryska Kaliningradområdet och sedan genom Litauen och Lettland för att sedan ta båten hem från Ventspils. Den här bilden är från någon eftermiddag och vi går en skogsväg ned mot stranden för att hitta tältplats för natten. För den som undrar går det alldeles utmärkt att vildcampa i de baltiska staterna och jag har personligen cykelsemestrat 5 somrar där utan problem tillsammans med barn.

Det var komplicerat med papper och hotellbokningar men mycket spännande och trevligt att cykelturista i ryska Kaliningradområdet och att cykla i baltstater var trevligt som vanligt. Samtidigt ser man hur sjudande utvecklingen där är när man återser samma platser efter ett par år och ser hur mycket som hänt som vi gjorde i Lettland.


                                                                             
Här är blandkaninen Brom som vi fick som ny familjemedlem 2011. En kär ny bekantskap för oss alla i familjen men naturligtvis mest för vår dotter.
        
Inför julen när allehanda kataloger med kläder och leksaker trillade in fick vår dotter iden om att tillverka en egen katalog. Helt självklart satte hon sig själv på ett av uppslagen och nog får man säga att uppsyn och attityd på bilderna har en viss likhet. Ester är en stor glädjespridare hemma hos oss.                                                                                                                        
Den här filmen skulle väl någon förståsigpåare kunna tro illustrera mitt äktenskap under 2011 men fullt så spännande och romantiskt har det väl inte varit? Nä jag bara tycker det är en speciell film.

Kolla in hon i vita sarins gester och mimik! Hon går inte av  för hackor och är nog ingen man sätter sig på i första taget.