måndag 8 oktober 2012

Min nya hobby


Nej det är inte att samla medaljer som den på bilden, för det är redan nu min hobby. Är man intresserad av historia och äldre tider så är medaljsamlande faktiskt att rekommendera. Förutom att medaljer ger nedslag i tiden de är gjorda så ger de också en imponerande inblick i konstnärskap, kvalite och hantversskicklighet. Den på bilden ger väl mest inblick i endast tidsandan och är graverad på baksidan 1942.

Nej, min nya "hobby" blir att åka in på tingsrätten och studera och föra bok över domar vilket jag framöver kommer redovisa här på bloggen framöv. Månadsvis ett år framåt kommer jag göra detta ur två aspekter och förhoppningsvis kommer den senare aspekten kunna resultera i en liten statistik

1. Jag kommer redovisa alla domar som rör klintehamnsområdet (och även behandlingshem) vilka typer av brott personer döms för, deras ev utmätta straff och lite om de dömdas bakgrund utan att de skall kunna identifieras som personer. Det kommer kunna ge en ganska sann bild av hur det ligger till i Klinte med brottsligheten.

2. Jag kommer gå igenom alla domar på Gotland avseende vålds, övergrepps och hotbrott där de dömda är under 30 år avseende de dömdas härkomst: Svenskar - Utlänningar och då kommer jag gå efter namnen. Det kommer kunna ge en bild och en statistik över om personer med invandrarbakgrund är eller inte är överrepresenterade i brottslighet på ön.

Det skall bli intressant att se vad som kommer fram. Först blir september 2012.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar