måndag 1 oktober 2012

schoolsoft

Ja så heter det här nya systemet skolorna på ön infört. Där kan föräldrar logga in och få all möjlig information om sitt barn och vad som händer det i skolan och även information från skolan i det som tidigare skedde i veckobrev eller lappar om utflykter mm.

Förra veckan skulle vårt barn i ettan på utflykt och läraren ringde upp för hon såg att vi inte varit inloggade och sett informationen, något vi inte var ensamma om för det var nästan hälften av föräldrarna i klassen som inte gjort det heller.

Att till exempel få denna information på mail är visst helt omöjligt för då kan inte skolans ledning och skolinspektion se vad som görs. Det verkar finnas en annan sida av sådana här system och det är faktiskt en slags kontroll och det verkar uppta allt mer av människors arbetstid i allehanda sammanhang.

I slutet av Klintemarknad var vi inne på Tjelvar-kansliet och där satt även ett par knallar i matförsäljning och de satt och grymtade över myndigheternas ständiga kontroller av böckerna (med medhjälpare och anställda) och hur kostsamt det var att missa den minsta uppgift som tex skriva sitt eget namn på framsidan. Den som tror att inte skattemyndigheter jagar knallar skulle nog fått tänka om där.

Samma är det om man pratar med någon i vården - jag undrar bara hur stor del av arbetstiden den jag känner bäst använder för att redovisa vad den gör - en mycket stor andel och det kontrolleras vill jag påstå om något gått snett.

Det finns något i det här hysteriska kontrollerandet och redovisandet som är skrämmande. Inte att det ibland behövs men det ligger något i detta som att man inte längre har eller kan ha förtroende för människor. Att det inte finns sammanhållning och god vilja och det möter man med kontrollsystem. Ungefär som den sjukligt svartsjuke som sätter pejl på sin partner eller sovjetsamhället som byggde upp oändliga kontriollsystem med planer och redovisningar men där alltihop ändå kollapsade för viljan och känslan inte fanns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar