söndag 26 februari 2012

Skolnedläggningarna - en sista gång för den här gången?

I november när nästan alla öns rektorer skrev ett offetligt brev till Barn och Utbildnings Nämnden och förseslog att man skulle lösa kommunens skolors ekonomiska problem med att stänga ned småskolor på landsbygden blev man skrämd. Ännu mer skrämd blev man när själva nämnden sedan gav i uppdrag att utarbeta och även förankra ett sådant förslag till en mängd skolnedläggningar bland öns befolkning och föräldrar. Först var reaktionen matt och förstående bland politiker och tyckare på tidningarna. Sedan växte det i stället till en storm av protester från landsbygdens innevånare och föräldrar. Glatt överraskad var vad man blev.

Nu blev det ju tillslut så att BUN lade ned en skola men inte mer. Tyvär blev det inget av med att man skulle upprätta någon långsiktig plan och hållfasta beslut som den som till exempel funderar på att bosätta sig någonstans kan ta fasta på. Tjänstemännen på BUN och rektorerna finns kvar. Man får bara hoppas att vi föräldrar och andra på gotlands landsbygd arbetar vidare med det här.

Hoppas föräldrar i de olika skolorna härikring Klinte, Eskelhem, Sanda och Klintehamn både var för sig gällande sin skola men också gemensamt hittar former för att arbeta vidare.

Här i Klintehamn är det en hel del som oroar. Dels skolans dåliga rykte som jag tyvär tycker delvis är långt ifrån oförtjänt. Dels att det verkar som Hassela skall lägga ned sin skola och deras högstadieungdomar antagligen då forsättningsvis skall gå på Klinteskolan. Ett av Klinteskolans många problem har ju varit hasselapersonalens barn som oftast går på klinteskolan (vissa har dock haft så stora problem att även de placerats på Westerbergskolan som företagets skola hetat) som inte alltför sällan själva blivit stökiga av miljön deras föräldrar valt att leva i. Hur många ungdomar placerade på Hassela kommer framöver gå på Klinteskolan? Jag tror varkens skolans problem kommer bli mindre eller skolans så kallade rykte kommer bli bättre om det blir fler än ett försummbart antal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar