onsdag 2 november 2011

Insändare som tidningarna aldrig tog in pga dess längd?

 


Själv har jag varit en flitig kommenterare på de gotländska tidningarnas websida. På olika sätt tycker jag kommentarsfunktionen skulle kunna förbättras och här är min insändare till papperstidningarna om det.
Pga att insändaren innehöll för många tecken ville ingen av tidningarna ta in den. När jag sedan tänkte arbeta om den mailade jag en av redaktörerna om tekniska frågor angående teckenräkningen men jag fick tyvär inget svar på mailet utan ringde upp men blev tyvär alldeles oförskämt ohövligt bemött.
Här är insändaren:
Rubrikförslag: Den beryktade helagotlanddebatten

De gotländska tidningarna har som bekant en gemensam internetsida kallad Helagotland där artiklar ur tidningarna publiceras. Till vissa av artiklarna kan läsarna skriva kommentarer eller diskutera frågor artiklarna tar upp.

 Denna kommentarsfunktion har upprepat kritiserats och förklarats skadlig av många av gotlands makthavare av olika slag. Jag kan hålla med om att väldigt mycket av det som skrivs i läsarkommentarerna har ringa värde och ibland är rent illasinnat både mot andra skribenter och  andra personer. Samtidigt ger denna debattfunktion oss “vanliga” medborgare möjlighet att ge uttryck för våra åsikter och funderingar om stort och smått vilket jag själv tycker är ett stort framsteg internet inneburit även på många andra områden. Kanske kommer internets uppkomst nämnas i sammanhang efter den allmänna rösträtten av framtidens historieskrivare.
 Som jag skrev har denna debattfunktion kritiserats hårt av politiska makthavare (märkligt nog lika mycket av företrädare för den sk arbetarrörelsen som av andra) och andra samhällshöjdare. Vad de sedan velat göra med debattfunktionen på helagotland har man bara kunnat ana men mellan raderna har man nog anat att de velat ta bort den.
 
 Krav på hårdare censur har varit legio och detta har redaktionen för helagotland bla tillmötesgått genom att sedan en tid anlita internetmodereringsföretaget Interaktiv Säkerhet i Norden AB (ISNAB). På debatten har man en funktion att man kan anmäla inlägg som olämpliga och det är en företeelse som stundtals blivit mycket utbredd. Många av modereringsföretagets anställda verkar arbeta så “behändigt” att när de ser att ett inlägg är olämpligtanmält så tar de bort inlägget helt utan att läsa det eller fundera om det bryter mot några som helst debattregler.
 
 Nyligen har det varit ett himla ståhej från en bloggare och några andra som gillar att diskutera popmusik eftersom deras inlägg oförklarligt bortcensureras hela tiden. Andra som kan vittna om att modereringen fungerar så här uselt är journalistveteranen Gunnar Öberg eller politikern Ronnie Lundin. Eller den riksdagman som blev omnämnd och kritiserad i en tidningsartikel och ville besvara det men snabbt blev bortcensurerad vilket han häpet konstaterar på sin blogg. Den senaste som upplevt detta är GA journalisten Åsa Wallin för henne själv helt överraskande fått debattinlägg borttagna.
 
 De här censureringen / modereringen gör givetvis säkert att verkligt olämpliga inlägg ibland rättmätigt kommer bort men den gör samtidigt att eventuell debatt snabbt kan förstöras och omöjliggöras om du råkar få tex en politiskt eller privat fiende. Säg upp kontraktet med det usla censurföretaget Interaktiv säkerhet i Norden.

 I dag är det möjligt att snabbt registrera sig som debattskribent på helagotland med helt anonymt IP-nummer och vidhängande mailadress. Vilket gör att man kan registrera flertaliga konton och helt anonymt kan skriva precis vad som helst. För att höja debattnivån kunde man kanske koppla kontona till verkliga personer eller varför inte till abonnemanget till tidningarna som man gjort med de här GA och GT plus. Jag är helt säker på att en sådan åtgärd skulle höja standarden på debatten väsentligt och göra censur/moderering nästan obehövlig. Detta skulle ju inte heller vara något hinder för den som väljer att skriva under signatur.

 En annan åtgärd som skulle kunna höja debattnivån rejält vore om artikeln som kommentarerna gäller visas först och sedan kommentarerna i den ordning de kommer in. Nu visas de ofta utan artikeln och med den sist skrivna kommentaren överst.  Det gör att debatten gärna far iväg från ämnet, läsare kommenterar varandra och den som sasskriker högst och sist vinner. En annan faktor som är lite irriteerande är att inläggens längd är begränsad till ett ganska litet antal bokstäver. Något invecklat går inte att få fram på dessa få rader. Till detta kommer att man succesivt har tagit bort debattfunktionen från mängder av artiklar varav många berör ämnen som nästan varenda människa anser vara värda att diskutera.
 Det var i alla fall mina små förslag till att göra debatten på helagotland mer värdefull och få större betydelse än vad den redan har idag.
 
 Faktiskt är det häpnadsväckande att höra svenska politiker tala om internets betydelse i diktaturer som Kina eller nu Egypten men blunda helt för internets betydelse som i vårt land sannolikt betytt att vi fått ett nytt parti i riksdagen. Jag tror internetsidor som tex Politisktinkorrekt och Flashback betytt mycket i detta. Jag tycker fri debatt och tankeutbyte är en verklig grundsten i ett demokratiskt samhälle men tror tyvär många i den etablerade journalistiken och politiken inte riktigt förstår hur viktig den är som det när det dyker upp åsikter de inte delar.
Hannes Müller
Sverigedemokrat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar