torsdag 24 november 2011

Med FNL för Vietnams folk!

Ja så gick jag själv och ropade i demonstrationer på 1960 - 70-talet. Men så här efteråt långt senare kan man fundera vad vietnameserna stred så tappert och modigt för? Jag kan bara gissa men jag skulle så här i efterhand inte tro det var socialismen och världsrevolutionen. Skulle nog tro att det var för rätten att styra sitt eget land och leva på sitt vietnamesiska sätt i stt eget land. Men det begrep jag inte då.

Eller när Sovjet-Unionen angreps av Hitler-Tyskland 1941? Vad var det som fick ryssarna att strida så modigt och tappert? Perioden innan hade präglats av ett historiskt ojämföbart vidrigt förtryck av kommunistregimen i Sovjet mot befolkningen. Man hade genomfört reformer som förorsakat många millioner medborgares svältdöd och med grymma slavarbetsläger för många millioner oskyldiga människor försökt bygga det kommunistiska drömsamhället. För att inte tala om alla de människor som avrättades med nackskott vid minsta misstanke om att vara kritiska mot regimen. Ändå reste man sig som en man och försvarade sig förbittrat när Hitler-Tyskland angrep.

Kärleken till sitt folk, sitt land och sitt sätt att leva är en stark kraft.

Såg just i tidningen just i dag att Naturvårdsverket skall starta en utredning under rubriken "Allemansrätten är en viktig del i den svenska folksjälen.". Jag kan inte annat göra än att hålla med.

Däremot kan man ju faktiskt undra om Naturvårdsverket kommer undan utan att få kritik för detta att det enligt dem och mig finns något som kan kallas en svensk folksjäl?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar